Välkommen till
SCK Norra LA  
och vår officiella utställning för kort- & långhårig collie

Fredag 13 Juli 2018
Kvällsutställning
Planerad start 17.00
Anmälan stängd

 

Sjulnäs, Piteå

Domare

Arvid Göransson, Sverige

RESERVATION FÖR EV DOMARÄNDRINGAR

INFORMATION
073-1838943 Gunilla eller 070-6245160 Ann-Louise

INSLÄPP 16:00 - 17:00
(mer info i ditt utställnings PM)

BEDÖMNINGARNA BÖRJAR 17:00

ANMÄLNINGSAVGIFTER

Valpar 150:- SEK / 15 Euro
Veteraner 240:- SEK / 24 Euro
Vuxna 320:- SEK / 32 Euro

INBETALAS TILL
SCK NORRBOTTENS LO POSTGIRO 58 03 85-3

I år tar vi inga betalningar på plats utan alla betalningar skall göras till vårt konto

Utländska utställare:
SCK NORRBOTTENS LO
IBAN   SE28 9500 0099 6034 0580 3853
BIC  NDEASESS

Anmälan oss tillhanda & sista betalningsdag
2018-06-28

Anmälan per post skickas till
Tony Hedenstedt,  Lillpitevägen 630, 94692 Lillpite

PS DU SOM INTE STÄLLER UT EN HUND ÄR ÄNDÅ VÄLKOMMEN ATT TITTA PÅ, TAR DU MED DIG DIN HUND MÅSTE DU TA MED DIG VACCINATIONSBEVIS FÖR HUNDEN.. DS